Bitva o Mníšek

Velkolepá rekonstrukce bitvy Ukradený poklad ve Švédsku Příběh zrady, cti i odvahy Excelentní šermířská, střelecká a taneční show

Bitva o Mníšek

Tak jsme slavně dobojovali! Komentovat bitvu, to je opravdu velmi specifické. Když k tomu máte skvěle připravený scénář, jde to samo. Občas musíte dávat bacha, aby vás někdo nevzal šavlí. Občas kašlete díky dýmovnicím nebo málem ohluchnete kvůli salvě z děla. Nepočítáte góly, ale útoky a ústupy. Ale nakonec to dobře dopadne a pivo s kamarády šermíři je pak zasloužené.

Celý včerejší den (5. červenec 2011) byl na prostranství před zámkem i na zámecké zahradě zámku Mníšek pod Brdy plný atrakcí. Mohli jste navštívit vojenský tábor mnoha skupin historického šermu, tance, bubnování a dalších profesí. Ve stáncích si koupit a často i ochutnat ukázky tradičních řemesel. Zastřílet si z luku či kuše, zapojit se do výtvarného ateliéru, zajezdit si na koni. A vrcholem byla rekonstrukce bitvy o poklad na zámku. Takhle nějak jsme začínali...

Vážené obecenstvo, vážení konšelé města a pane starosto města Mníšek pod Brdy, vážení kupci, kramáři, krčmáři, šašci a trubadúři, markytánky, pacholci, mušketýři, mordýři, zloději, politici jakož i jiná chásko!

Je mi ctí uvítat vás ve dnech svátku slovanských věrozvěstů a Mistra Jana z Husi léta páně dvoutisícího jedenáctého.
Blahopřeji vám, že jste se rozhodli býti svědky této jedinečné a velmi volné rekonstrukce slavné bitvy o zámek v Mníšku pod Brdy, kterou pro vás uspořádala radnice tohoto krásného města spolu se zámkem Mníšek.

Přizvali k tomu nejlepší šermíře, zbrojíře, střelce, bubeníky, tanečnice i komedianty z celé české kotliny.
Uvidíte Dámskou šermířskou a taneční skupinu Reginleif, taneční skupinu Animata, bubnovat bude skupina Černá Korouhev, z děl a mušket střílet Vojensko historický spolek, Městská historická garda zámek Brandýs nad Labem, Krvavý Regiment z Plzně, Česká speleologická společnost, Speleologický klub Praha a Společnost historických aktivit Nevers z Černošic.

Své meče na bojišti zkříží SHŠ Burdýři z Prahy, SHŠ Ortel z Teplic, Divadlo scénického šermu Rebel z Prahy, Šermířská skupina Manus Regis z Prahy, SHŠ Vae Victus z Teplic, Rondašíři Sentiment du Fer a Skupina historického šermu Alotrium.

Uvidíte příběh odvahy i zbabělosti, zrady i cti, zpronevěry, zlata i krve. Naše pojetí je sice volných mravů, ale drží se historických faktů. Tedy začněme náš příběh bitvy, sloužící k potěše oka, poučení ducha i ohluchnutí ucha!


Dovoluji si nabídnouti vám – alespoň pro dokreslení historického kontextu – úvod a doslov scénáře. Scénáře, který excelentně napsal a připravil náš kamarád Pepa, jinak také koordinátor bitvy a frontman skupiny Alotrium. Nepochybuji o tom, že jeho kamarádi se také velmi přičinili o zdar dopracování tohoto populárně-historického dokumentu.

Velmi jim všem za to děkuji! Nebylo to jen pohodové odpoledne pro potěšení oka a ohluchnutí ucha, ale opravdu i pro poučení ducha. Takto hravě a atraktivně pojaté přiblížení historie je u nás stále ještě výjimečné. Snad proto mají čeští šermíři a kaskadéři tolik vystoupení, akcí a nadšeného ohlasu v zahraničí. O to cennější byl tento jedinečný akt, kdy se sešlo tolik skupin najednou. Dokázali se secvičit a sehrát jedinečné představení, na které se přišlo podívat téměř dva tisíce lidí! Poděkování patří i panu starostovi Petrovi Digrinovi a jeho paní Janě, kteří mají lví podíl na organizace celé akce.

No, a ještě bych rád pozdravil desítky těch, kteří se k nám hlásili, se kterými jsme si pořídili fotografie a nebo kteří nás chtěli jen tak pozdravit. Jako například paní Ludmila Chotašová z Mníšku, která bývala naším hostem v rádiu Frekvence 1 nebo rodina Merunkových, která v tomhle krásném městě žije. Moc rádi jsme je viděli!

Loučíme se s heslem: „Rádi pijem s Alotriem!“ A také pracujem, pochopitelně. Zde je tedy nástin toho, co bylo lépe vidět a zažít přímo u brány zámku...

Foto: město Mníšek pod Brdy, Rebel

Bitva o MníšekBitva o MníšekBitva o MníšekBitva o MníšekBitva o MníšekBitva o MníšekBitva o MníšekBitva o MníšekBitva o MníšekBitva o MníšekBitva o MníšekBitva o MníšekBitva o MníšekBitva o MníšekBitva o MníšekBitva o MníšekBitva o MníšekBitva o MníšekBitva o MníšekBitva o MníšekBitva o MníšekBitva o MníšekBitva o MníšekBitva o MníšekBitva o Mníšek

SCÉNÁŘ:

Pod zámkem je tábor, v něm je běžné táborové hemžení, vojáci trénují pořadovku, markytánky perou prádlo, někdo šermuje.

Nástup a představení hlavních postav

Josef Johann rytíř z Chvalovic
s pobočníkem
Martinem Zdeňkem z Melku

velitelé zvláštního oddílu císařské armády, který se specializuje na mimořádně delikátní úkoly.


Štěpán z Opočna - císařský důstojník za všech okolností věrný císaři


Bjorn a Ben

drsní švédští velitelé , kteří se specializují na sběr zlata, drahých kamenů, či uměleckých děl z celé Evropy a jejich následný transport do Švédska , jak by řekl básník, pro kus zlata šli by světa kraj...


Violet de Honitz

Velitelka dámské akční špionážní skupiny založené švédským králem . Od bitvy u Litzenu, kde švédský král padl, jde po Johanovi. Nevíme jen, jestli její problém s Johannem vznikl v bitvě samotné , či v noci po bitvě.
a
Bartoloměj - zatím ještě nikdo


rozejdou se

Je jasný slunný den [tedy pokud nebude pršet] roku 1639. Před zámkem pánů z Mitrovic leží vojenský tábor. Velitel této malé posádky rytíř Johan z Chvalovic, se svým pobočníkem panem Martinem Zdeňkem z Melku zamyšleně přichází od zámku. Do zámku jeho jednotku nepustili , to Johann chápe, zámek je několik let po rekonstrukci. Byla však rekonstrukce zámku na začátku války tou správnou investicí ? Zdá se , že to Mitrovským nějak došlo a nedávno nechali alespoň udělat obraz. . Ale válka trvá již 21 let [a bude trvat ještě dalších 9 let -vejde pak do dějin jako válka třicetiletá, ale to pánové Johann a Martin zatím ani netuší], a zámek stojí v celé své kráse. Přítomnost Johanovy vojenské jednotky však pro zámek nevěstí nic dobrého . Neví sice, proč sem byl poslán, ale po letech na bojištích celé Evropy se neptá…… …. Je tu koneckonců krásně a naprostý klid . Instinkt válečníka mu však říká, že je to klid před bouří.


stále vojenský výcvik, šerm , holky perou prádlo, atd. prostě idylka

"klid před bouří" je signál pro Štěpána, aby jeho jednotka začala bubnovat a po cca 1 minutě bubnování vyrazila k táboru za zvuku bubnu [potřebuji tady čas na poplach a dozbrojení]


zatím v táboře po zaznění bubnů:
Poplach, nástup k obraně. Kanón na cestu, zajištění. K táboru se za zvuku bubnu blíží vojenská jednotka.

Komentovat poplach a zvyšovat napětí:
POPLACH DO ZBRANĚ…


Jednotka v táboře je nedůvěřivá, jsou to profíci.

Johann však poznává svého starého spolubojovníka pana Štěpána z Opočna, jsou to tedy císařští, jistě vítaná posila pro nevelký Johanův oddíl , na druhou stranu to však znamená , že se události daly do pohybu.

oficiální představení + přehlídka

Zatímco jednotka přichází do tábora, [vítání] Štěpán si bere Johana stranou a promlouvá k němu.

Komentovat:
Štěpán vysvětluje proč tam jsou - přiváží část pokladu z Pražského Hradu. Praha se bojí zrady, chce tedy ukrýt část zlata a drahých kamenů na neznámých místech, tak aby v případě útoku Švédů , nepadl celý poklad do jejich rukou.
Johann plasticky naznačuje co si o tomto nařízení z Hradu myslí. Štěpán souhlasí a dodává, že pro Švédy bude určitě jednodušší hezky vysbírat poklad po kouscích, než například kopat tunel pod hradbami až do královské pokladnice
( a tady Štěpán vůbec netuší, jak se jeho rčení o tunelu v Čechách ujme)
při rozhovoru si nevšimnou vojáka Bartoloměje, který naslouchá a poté mizí. Pánové evidentně podcenili – pozor, nepřítel naslouchá !Poklad je ukryt na zámku, za asistence Martina, jednotka z Hradu se jde veselit do tábora.

Následuje celá vlna útoků, několik vyjednávání a pochopitelně – jak jinak u nás v Čechách – i zrada. Střelba z kanónů a mušket, lítý boj, zranění vojáci. Bitva trvala hodinu. Každý, kdo si dokáže představit, jak velké fyzické vypětí i pozornost vyžaduje šerm i boj tohoto druhu,ocení doslova totální nasazení všech protagonistů.

VIII. Finální útok

Formování velkého útoku na zámek,
výstřel z děla
část Švédů se ukrývá za zeď . ( přehnaná gesta !! )
salva z mušket Švédů
útok Švédů po cestě k zámku
X
od barikády protiútok císařských

Švédové předstírají útěk
Císařští je ženou k táboru
zasahuje Švédská jednotka za zdí - obklíčení.

Komentovat....

císařští obklíčeni, krátká pauza, Johan napadne zrádného Bartoloměje, kryje ho Matouš [Bjorn] – krátký souboj
uklidnění Johana¨

Komentovat :
velitelé zajati, poklad ukraden

signál pro stronzo !!!


Doslov:

Zámek byl dobyt oddílem švédských vojsk generála Banera. Poklad byl zabaven a odvezen do Švédska do Stockholmu.
Rytíř Johan, pan Štěpán a pan Martin, byli zajati společně se svojí jednotkou a odvezeni tamtéž.
V drsné severské zemi strávili dalších 9 let.
Rytíř Johan naučil jistou královnu Kristýnu česky a pan Štěpán jí naučil šermu. Díky tomu celá zajatá jednotka ve Švédsku požívala doložky nejvyšších výhod.
Po ukončení války pan Štěpán přijal severské jméno Lars a založil v Praze první pražskou šermírnu. Jeho rčení o tunelu se používá dodnes
Johann se udobřil s Violet . Přestali plnit delikátní úkoly pro své vlády, odjeli společně do Čech, zde se usadili v Berouně , kde koupili malý statek 2+ kk. Jejich koníčkem je historická literatura.
Švédští velitelé Pánové Bjorn a Bern si založili první továrnu na nábytek pro nižší a střední vrstvy, neboť tušili, že toto odvětví ve válkou zničené Evropě bude mít perspektivu.
Pan Martin Zdeněk se začal věnovat zdokonalování kamery obscury.
Zrádce Bartoloměj se po ukončení války vrhl na politiku, postupně prošel všemi stranami, hnutími, spolky, sektami a náboženskými proudy. a tak dá se říci, že se stal zakladatelem moderní politiky a je příkladem pro řadu politiků dodnes.

Nejhůře dopadlo po návratu ze Švédska mužstvo, obecně v některých partiích silnější česká děvčata vůbec nejevila nadšení z toho, tlačit se v levných úzkých postýlkách, dodávaných firmou pana Bena a Bjorna, ve třechA co poklad?

351 let spočíval ve Stockholmu. Teprve po roce 1990, po sametové revoluci, představitelé české vlády začali jednat se švédskými partnery o jeho vrácení. Tehdejší vláda odmítla uznat Československo jako nástupnický subjekt rakouské monarchie. Uvidíme jak si s tímto problémem, po dalších dvaceti letech, poradí naše stále nově vznikající vlády.Děkujeme za pozornost a loučí se s vámi :

Dámská šermířská a taneční skupima Reginleif
Taneční skupina Animata
bubnovala: Černá Korouhev
z děl a mušket stříleli:
Vojensko historický spolek, Městská historická garda zámek Brandýs nad Labem
Krvavý Regiment z Plzně
Česká speleologická společnost, Speleologický klub Praha - základní organizace 106
Společnost historických aktivit Nevers z Černošic
a své meče na bojišti zkřížili:
SHŠ Burdýři z Prahy
SHŠ Ortel z Teplic
Divadlo scénického šermu Rebel z Prahy
Šermířská skupina Manus Regis z Prahy
SHŠ Vae Victus z Teplic
Rondašíři Sentiment du Fer
A
Skupina historického šermu Alotrium


poděkování:

Město Mníšek
Zámek Mníšek
Pekárna Jarolímek
Zámecká restaurace
Krčma U spálené nohy
zvuk : Pavel Blaženín
zdravotní dohled : Trans Hospital Řevnice

a Standovec Berkovec