Bitva o Mníšek 2014

Přijměte prosím pozvánku na rekonstrukci bitvy o Mníšek, kterou mám tu čst už pátým rokem moderovat. Letos se proslýchá, že moje stanoviště se zvukem bude napadeno Švédy. Ale mikrofon se dá držet levou rukou a v pravé bude palaš – nedáme se!
Můj kamarád Pepa – v tomto scénáři jako rytíř Johann z Chvalovic, je frontmanem a šéfem šermířské skupiny Alotrium. Dokáže doslova „zapalovat“ - ale ne ve smyslu plenění za třicetileté války. Dokáže zapálit a nadchnout jemu podobné nadšence. Ale on dokáže tyto nadšence ještě zorganizovat a odvést tak velkolepé produkčí dílo. A tak se každým rokem u zámku v Mníšku pod Brdy utká kolem dvou stovek bojovníků – dělostřelců, mušketýrů, šermířů, rytířů, velitelů i pacholků a také pochopitelně i markytánek. A tak letos budou vystupovat a bojovat tyto skupiny a spolky:

Dámská šermířská a tanečí skupina Reginleif z Černošic
Tanečí skupina Animata z Prahy
Tanečí skupina Saltatores Regina Beatrix
Skupina historického šermu Regius z Prahy
Vojensko-historický spolek, Městská historická garda zámek Brandýs nad Labem
skupina historického šermu Schiavi z Liberce
Krvavý Regiment z Plzně
Skupina historického šermu Balteus z Plzně
Skupina historického šermu Harciři z Rokycan
jihomoravská skupina Tempus
Svobodní Žoldnéři a dělostřelci svobodných žoldnéřů z Hradce Králové
Společost historických aktivit Nevers z Černošic
Skupina historického šermu Fuente Ovejuna z Prahy
Skupina historického šermu Taurus z Brna
Skupina historického šermu Kordyka
Skupina historického šermu Golem z Brniště
Skupina historického šermu Ortel z Teplic
Divadlo scénického šermu Rebel z Prahy
Šermířská skupina Manus Regis z Prahy
Fechtgrupe Vae Victus aus Schenau,
Rondašíři Sentiment du Fer
A
Skupina historického šermu Alotrium z Černošic

plakat2014_web

Přijměte také malou ochutnávku v podobě psané, nicméně tuto velkolepou podívanou je třeba i vidět. Přikládám kousek scénáře:

Předslov

Píše se rok 1639, válka trvá již 21 let a ještě 9 let trvat bude, vstoupí do dějin jako válka
třicetiletá. Velitel švédské armády Johan Gustafsson Baner, který před pár týdny porazil vojska katolíků u Saské Kamenice /vy starší znáte Saskou Kamenici spíše pod půvabným názvem Karl-Marx-Stadt /, vtáhl do Čech. Přesto že vydal plamenné prohlášení o svobodě, kterou přináší čskému lidu, zanechává po sobě jen vypálené vesnice a spoušť. Ustupující císařské jednotky se stahují ku Praze, která se staví nad odpor…

PROTAGONISTÉ

CÍSAŘŠTÍ:

Josef Johann rytíř z Chvalovic,
velitel zvláštního oddílu císařské armády č 14, který se specializuje na mimořádné až delikátní úkoly. Tentokrát je jeho úkolem ve výcvikovém táboře pod zámkem Mníšek zformovat ze zbytků rozprášených císařských jednotek a dobrovolníků bojeschopné útvary.
Martin Zdeňek svobodný pán z Melku, zkušený a rozvážný důstojník oddílu č 14, velitel Kampfgruppe Melk - jednotky složené s rozprášených jednotek a dobrovolník
Mladý nicméně zkušený, trochu zbrklý důstojník SA 14 Jarmil ritter von Warta, velitel Kampfgruppe Varta – jednotky složené s rozprášených jednotek a dobrovolníků

Štěpán hrabě z Opoča, pán na Žlebech, Chlumci, Lipnici a Lichtenburku, císařský důstojník za všech okolností věrný císaři, velitel nevelkého oddílu španělské pěchoty

Neznámá císařská jednotka – o které bohužel nic nevíme, nicméně sehraje klíčvou úlohu v našem příběhu…


ŠVÉDOVÉ:

3 kompanie 7 regimentu švédské pěchoty velitel Graff Erik Waldermar Ericson
dorovázen sekretářkou , zřejmě v národním kroji

2 corpralskap velitel korpral Elfrik

3 corpralskap velitel lojtnant Johann Johansonn

Rota zvláštního určení – velitel Michael Gustavsonn

Váš Stanislav Berkowitz, svobodný pán von Auersperg